site-logo

7 Professional Lesson Plan Example Tagalog Images

Full Image 7 Professional Lesson Plan Example Tagalog Images

This Is, Example Of Short Stories About, Children Or Kids, Tagalog Version) - Nine pinagsanib na aralin sa filipino. Paglalahat: iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. Landas sa wika at pagbasa p. Hanay a hanay b 1. At ekawp. I. Pangwakas na gawain: 1. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. Tambol takdang-aralin: gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. 35-38. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Tot-to-rot-tot! B. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. Paglalapat: alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: panuto: pagtambalin ang hanay a sa hanay b. Layunin: a. B. Pagganyak: mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Tsart pamamaraan: a.

Lesson Plan Example Tagalog Top Thesis Title Examples Tagalog By Diana Palacio, Issuu Ideas

Lesson Plan Example Tagalog Top Thesis Title Examples Tagalog By Diana Palacio, Issuu Ideas

Lesson Plan Example Tagalog Professional 7+ Editable Weekly Lesson Plan Template, Dragon Fire Defense Galleries

Lesson Plan Example Tagalog Professional 7+ Editable Weekly Lesson Plan Template, Dragon Fire Defense Galleries

Lesson Plan Example Tagalog Professional ... Argumentative Essay Sample High School Interesting Persuasive Examples, Tagalog, Handout Guided Reading Video Emergent Collections

Lesson Plan Example Tagalog Professional ... Argumentative Essay Sample High School Interesting Persuasive Examples, Tagalog, Handout Guided Reading Video Emergent Collections

Lesson Plan Example Tagalog Best Lesson Plan Pattern ( Filipino) Collections

Lesson Plan Example Tagalog Best Lesson Plan Pattern ( Filipino) Collections

I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. 4-7, b.A. 2-eight kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may additionally alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang magazine-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-ok! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa.

Lesson Plan Example Tagalog Best ... Mini Business Plan Sample, Mini Business Plan Template, Non Medical Home Care Business Plan Ideas

Lesson Plan Example Tagalog Best ... Mini Business Plan Sample, Mini Business Plan Template, Non Medical Home Care Business Plan Ideas

Lesson Plan Example Tagalog Most Block Form Letter Best Ideas Of Examples Semi Format Letters With Indented Tagalog Simple Accordingly Images

Lesson Plan Example Tagalog Most Block Form Letter Best Ideas Of Examples Semi Format Letters With Indented Tagalog Simple Accordingly Images

Lesson Plan Example Tagalog Perfect Mission Statement Writing Activity Free Middle School Lesson Plans Personal Samplesmples, Students Tagalog Galleries

Lesson Plan Example Tagalog Perfect Mission Statement Writing Activity Free Middle School Lesson Plans Personal Samplesmples, Students Tagalog Galleries

Another ideas you might like: